GRY PLANSZOWE

Chcesz kupić grę, ale nie jesteś pewien czy ci się ona spodoba? A może po prostu potrzebujesz szybko jakiejś gry na spotkanie ze znajomymi? W obu przypadkach zapraszamy do naszej wypożyczalni gier planszowych.

Oferujemy około 300 gier planszowych, od lekkich imprezowych gier poprzez gry dla dzieci, familijne, strategiczne, ekonomiczne aż do tych, które gwarantują kilka godzin świetnej i wytężonej zabawy.

Poniżej znajdziecie regulamin wypożyczalni wraz z cennikiem naszych gier.

Zestawienie gier planszowych

 

 Obecnie nie prowadzimy zajęć stacjonarnych. Trwają prace nad ich przywróceniem. Na chwilę obecną publikujemy filmy, w którym opowiadamy o grach, tłumaczymy zasady. Zapraszamy do oglądania:

https://bit.ly/3vbbDb4 

Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych „Gildia Rycerska”

 1. Niniejszy Regulamin Wypożyczalni jest integralną częścią Regulaminu Gildii Rycerskiej.
 2. Z Wypożyczalni Gier Planszowych mogą korzystać wszystkie osoby, które zapoznają się z Regulaminem Gildii Rycerskiej oraz Regulaminem Wypożyczalni i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 3. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:
  1. deklaracją Wypożyczającego dotyczącą okresu wypożyczenia wyrażonej w pełnych tygodniach,
  2. podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu Wypożyczającego,
  3. uiszczeniem zwrotnej kaucji.
 4. Pracownik Wypożyczalni zapisuje imię, nazwisko i numer telefonu Wypożyczającego, ilość wypożyczonych gier, okres wypożyczenia oraz wysokość wpłaconych kaucji.
 5. Wypożyczający może wypożyczyć dowolną ilość gier.
 6. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 7 dni.
 7. Wypożyczający przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.
 8. Wypożyczone gry należy zwrócić kompletne, w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia lub zagubienia części składowych, grę uważa się za sprzedaną (Wypożyczalnia zatrzymuje kaucję, a gra przechodzi na własność Wypożyczającego).
 9. Wypożyczalnia pobiera kaucję, która nie przekracza 100% aktualnej ceny rynkowej gry wskazanej w Cenniku Wypożyczalni. W szczególnych przypadkach wysokość kaucji może zostać obniżona.
 10. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata dodatkowa za przetrzymanie gry lub uzupełnienie braków/naprawy.
 11. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, kaucja może zostać zatrzymana.
 12. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry bez podania przyczyny.
 13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Zestawienia gier. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w Gildii Rycerskiej oraz na stronie internetowej http://gildiarycerska.pl. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Zestawienie gier.

 

Nr telefonu kontaktowego: 509 816 943 – Bartek
Adres e-mail: biuro@gildiarycerska.pl